You searched for teks pidato il al - Ceramah Pidato

Contoh Naskah Khutbah Idul Fitri 1441 H / 2020 M Berbahasa Makassar

Contoh Naskah Khutbah Idul Fitri 1441 H / 2020 M Berbahasa Makassar

Anne Allowa taena bukuang kana masarro la’birangngang ia akkulle nipa’mole-mole passangngallinna pappakalompao siagang pammuji mange rikaraeng kaminang kammayya iami antu karaeng Allahu Ta’ala taena karaeng akkulle ni somba, nikussiangngi, nikamalakkang, nipangonro-nganroi ri allo bangngi massingalinna iaji riayai tallasallatta, riayai matenta ri iya tongki sallang nipoterang punna ta’rapi ero kalompoanna.

Tips Safety Riding

Tips Safety Riding

Tips Safety Riding – Sahabat Sekalian , Sebagai pengguna jalan, tentunya kita wajib bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Penting bagi pengendara untuk memiliki kemampuan Mengenal safety riding, yaitu kecakapan dan keterampilan mengemudi dan